Galería

Reforma e reparación de cubertas terraza Lalín Arena
hotel balneario brión

Creación dun novo hotel balneario con 59 habitacións.

Magnitudes principais: 6.350 m2 construídos.

Hotel **** Lalín 2000

Dimensións: 17.000 m3 de escavación, 2.200 m3 de forxado de cimentación de formigón e 12.000 m2 de forxado macizo.

2 naves industriais pareadas
DOUS BUQUES INDUSTRIAIS PAR

Promoción propia.

Naves industriais con zona de produción e zona de oficinas.

Dimensións: 1.500 m2 en planta baixa con 250 m2 de oficinas.

Nave industrial e oficina
Nave industrial, exposición e oficinas

Complexo industrial que ocupa unha superficie de 10.000 m2, dos cales 7.000 corresponden a naves de procesos industriais e 500 a áreas de oficinas.

Nave industrial, exposición e oficinas.
Nave industrial, exposición e oficinas

Nave industrial para exposición e venda de mobles.

Dimensións: 3.500 m2 construídos.

Nave industrial, exposición e oficinas.
Nave industrial para o desenvolvemento de produtos químicos

Dimensións: 4.000 m2 construídos.

CEIP Oroso
CEIP Oroso

Escola infantil e primaria con zona deportiva anexa.

Dimensións: 5.373,55 m2 de chapa alveolar, 50.000 kg de aceiro laminado estrutural e 1.500 m de pilotes prefabricados impulsados.

Albergue de peregrinos de Portomarín
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE PORTOMARÍN

Reforma e posta en funcionamento da antiga escola como albergue de peregrinos.

Dimensións: 1.850 m2 reformada e 700 m2 de lousa reformada.

Auditorio municipal de Chantada
AUDITORIO MUNICIPAL DE CHANTADA FASE III

Novo auditorio municipal anexo ás fases I e II (escola de música e edificio sindical).

Dimensións: 581,76 m2 construídos e 1.050 m3 de escavación en rocha dura.

Nave municipal en Piñor
Nave municipal en Piñor

Nave industrial con estrutura metálica e cerramento de bloque e chapa metálica para uso como almacén de maquinaria municipal.

Dimensións: 240 m2 construídos.

Medio Ambiente Coripño
Urbanización arredor do Corpiño

Vías, beirarrúas, zonas verdes, fontes e outros elementos do entorno do santuario.

Dimensións: 2.500 m2 de formigón pulido/impreso en cor.

Laboratorio de Mouriscade

Laboratorio da explotación de Mouriscade, dedicado á investigación e análise de sistemas e produtos relacionados co sector agrario e gandeiro da comunidade autónoma galega.

Dimensións: 1.700 m2 construídos e 37.738 kg de aceiro estrutural.

Pavillón polideportivo municipal de Lalín

Instalación deportiva formada por dúas naves metálicas con dúas pistas polideportivas, gradas, vestiarios e instalacións.

Dimensións: 2.860 m2 construídos.

Reforma e reparación de cubertas Lalín Arena

Instalacións deportivas de última xeración. Renovación de cubertas e terrazas exteriores de PCV (impermeabilización e acabados), renovación parcial de pavimentos deportivos, revestimentos interiores en panel sándwich e cambio de reixas de fachada.

Dimensións: Cuberta de 3.600 m2 e terrazas exteriores de 500 m2.

Pavillón municipal de Cantalarrana

Reforma de fachadas exteriores e estancias interiores.

Dimensións: 1.200 m2 de fachada reformada e 200 m2 de edificio reformado.

Local social de Troitosende

Reforma da antiga escola para uso como local social.

Dimensións: Reforma fachada e carpintería exterior 250 m2.

Local social do Lalín CF

Creación de oficinas do Lalín CF no estadio Manuel Anxo Cortizo, incluíndo a reparación estrutural da zona de gradas afectadas, cerramentos rematados e instalacións.

Local social Don Ramiro

Creación do local social Don Ramiro, coa particularidade de que na súa cuberta viven un dos reloxos de sol máis grandes de Europa.

Skate Park Pontinas

Creación de espazo urbano para a actividade física xuvenil.

Plan de protección do porto de Marín 1
Plan de protección do porto de Marín

Obras de delimitación e control da actividade das distintas zonas do porto. Instalación de 380 unidades de barreiras tipo New Jersey, valado de alta seguridade.

Dimensións: 950 m lineais.

Estrada de marzo

Renovación do pavimento asfáltico nas vías da rede municipal.

Dimensións: 6.000 m2 de pavimentación asfáltica.